Logo TMLO

TMLO

In opdracht van Archief2020 is het TMLO ontwikkeld: het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. Dit profiel is opgesteld om bij te dragen aan de uitwisseling van informatie tussen overheden en wordt door zowel VNG als Unie van Waterschappen sterk aangeraden.

Het TMLO bestaat uit ruim twintig metadata-elementen, die al dan niet verplicht moeten worden toegepast. Sommige elementen zijn eenvoudig te relateren aan uw eigen metadata, bij andere elementen zult u zich afvragen hoe u die kunt of moet inpassen. Het TMLO vormt een heel boekwerk, dat volledig is, maar soms kan afschrikken door de omvang.

Nu dit profiel er is, staan de lokale overheden voor de uitdaging om het TMLO in de praktijk te implementeren. Daarbij kunnen wij u helpen. Wij kunnen het TMLO eenvoudig maken voor toepassing in de praktijk.

We bieden u daarbij verschillende vormen van ondersteuning aan, die u samen of als losse onderdelen bij ons kunt afnemen.

1. Training en ondersteuning in de besluitvorming. Zie hiervoor de training-pagina.

2. Ondersteuning bij het mappen van uw eigen systeem naar het TMLO. Wij hebben diepgaande kennis van een DMS als Decos, en kunnen u helpen de slag te maken naar het TMLO.

3. Het programmeren van de daadwerkelijke XML-export vanuit uw DMS.